Ribe
Husmoderforenings hjemmeside

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter part 1

Foreningens vedtægter part 2

Foreningens vedtægter part 3

Foreningens vedtægter part 4

Ribe Husmoderforening startede den 21. februar 1935.

Foreningens formænd:
1935 - 1960  Kristine Tind-Christensen
1960 - 1980  Edel Nørgård
1980 - 1988  Else Skov-Petersen
1988 - 1998  Inge Drasbæk
1998 - 2012  Lis Lauridsen
2012 -           Tove Laursen

Ribe Husmoderforenings historie - i forkortet udgave!

Torsdag d. 21 februar 1935 holdt "De Danske Husmoderforeninger" møde i Ribe med Ingeborg Richter som taler.
Efter mødet stiftedes "Husmoderforening for Ribe og Omegn" med Kristine Tind-Christensen som formand og med 20 medlemmer.
(Se billede neders på siden).

Det første medlemsmøde blev afholdt på Hotel Dagmar, hvor konsulent frk. Lis Linde demonstrerede "nye påskeretter, som man kunne glæde familien med".
40 damer var fremmødt.

De næste mange møder omhandlede emner som: hus/ have/ sundhed. Medlemstallet voksede stille og roligt, så der til julemødet i 1936 var 57 damer mødt frem for at høre om "Julens bord med knas og kager".
Foreningen afholdte mange arrangementer, og der blev også samlet ind til et børnesanatorium og spædbørnstøj, samt vist film om sundhed og mad.
Ved generalforsamlingen i 1937 var medlemstallet oppe på 97.


Under krigen (1940-1945) hold foreningen fast i de vante møder, og der kom stadig flere og flere medlemmer. Der blev undervist i beredskabtjenesten og om husførelse i krisetider. Sammenholdet var stærkt, og der var også fornøjelser i den svære tid, i form af familieaften med skuespil " Kære Gæster", fremført af foreningens medlemmer.


1950 - 15 års jubilæum - medlemstallet var nu oppe på 240.
Krigen har nok været medvirkende til, at man skulle være sammen om nogle ting, og foreningen havde mange gode aftener med indhold, der afspejlede tiden.
De næste mange år var der nye tiltag i foreningen, og møderne blev ofte holdt på "Hotel Munken".
Her kommer et lille udpluk af arrangementerne:
fastelavnsfest for børn/ udstilling af håndarbejde og syning af kjoler/udflugter/ strikkedemonstrationer/ foredrag om børneopdragelse/ Marthaforbundet for unge piger/ demonstration med indfaste gryder og elektriske apparater - og meget mere ....
Ved 20 års jubilæet er der 342 medlemmer.

Hovedbestyrelsen forærer foreningen en håndbroderet gæstebog ved 25 års jubilæet!Der afholdes stor jubilæumsfest på seminariet med opførelse af skuespil.
Foreningens formand igennem de første 25 år Kristine Tind-Christensen dør, og afløses af Edel Nørgård, som er formand indtil 1980. Herefter er Else Skov-Petersen formand i 8 år.

1985 har foreningen 50 års jubilæum, som afholdes i Hviding Forsamlingshus.
Under teksten "Vi bytter ikke frikadelleopskrifter her" er der en fin artikkel i avisen - om foreningens udvikling de sidste 50 år.


1988 vælger Ribe Husmoderforening at melde sig ud af landsforeningen, da man mener " der er for meget københavneri".
Pengene kan bedre bruges lokalt.
Inge Drasbek afløser Else Skov-Petersen i 1988.

Ved generalforsamlingen i 1990 er medlemstallet faldet til 131.
Indholdet i foreningens mødeaftener er ellers spændende og afvekslende. Der er snart ikke den ting, der ikke er prøvet!
Rejseforedrag/ sangaften/ virksomhedsbesøg/ udflugter/ modeopvisning/ cykelture.

1998 bliver Lis lauridsen valgt  til formand.
Møderne holdes nu på Bispegades Skole, men i 2009 bliver lokalerne for små, da medlemstallet igen er steget til 180.


Herefter bliver møderne nu afholdt i Ribelunds festlokale/ Kantinen. Her er god plads, fine køkkenforhold, fine borde, stole og højtaleranlæg.

2010 blev det 75 års jubilæum at fejre, og der blev festet i kantinen med dejlig mad fra Brorsons Minde. Samme år får vi af BG Fonden penge til at købe et elektrisk klaver, og 2011 får vi af Terkel Jørgensens Legat penge til at købe 100 nye sangbøger.
Foreningen kører godt, det er en stor glæde at se så mange medlemmer til hvert møde.
2012 afløses Lis lauridsen af Tove laursen som formand.

Vi kan med glæde konstatere, at medlemstallet stiger fortsat, således at vi nu er 275 kvinder i foreningen.

Foreningens første formand og stifter Kristine Tind-Christensen.

.

Ribe Husmoderforenings nuværende formand: Tove Laursen