Æresmedlemmer

Foreningens æresmedlemmer:

Sonja Nielsen har været medlem siden 1962 

Birgit Overballe har været medlem siden 1966

Ribe Husmoderforenings hjemmeside